9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı

(1) Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) AETR’ye göre; aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) . Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında 'asli kusur' sayılan hallerdendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında 'asli kusur' sebebi sayılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Bir turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ye göre bu ifadenin anlamı nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın