9 Haziran 2013 SRC4 Sınavı
(1) Su birikintilerinde lastiklerin yerle teması kaybetmeleri halinde aşağıdakilerden hangisini yapmak gerekir?
 • A) Gazı kesmeli, direksiyonu sola çevirmelidir
 • B) Gazı kesmeden direksiyonu sağa çevirmelidir
 • C) Gazı kesmeli, direksiyonu düz tutmalıdır
 • D) Gaza basarak direksiyonu düz tutmalıdır
(2) Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 • A) Eksantrik dişlisine
 • B) Mahruti dişlisine
 • C) Volan dişlisine
 • D) Krank dişlisine
(3) Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) İlk 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir
 • B) İlk 2 yaş sonunda ve devamında yılda bir
 • C) İlk 3 yaş sonunda ve devamında her 2 yılda bir
 • D) İlk 3 yaş sonunda ve devamında 3 yılda bir
(4) AETR’ye göre; 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
(5) AETR’ye göre; aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • A) 7
 • B) 8
 • C) 10
 • D) 12
(6) AETR’ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 30
(7) AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir?
 • A) 45 saat
 • B) 50 saat
 • C) 54 saat
 • D) 56 saat
(8) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılamaz?
 • A) Olası seçenekleri belirleme
 • B) Düşünmeden hareket etme
 • C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme
 • D) Sonuçların istenirliğini belirleme
(9) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerin sonuçlarından biridir?
 • A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
 • B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
 • C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
 • D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.
(10) Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığına veya yolcu sayısına ne ad verilir?
 • A) Gabari
 • B) Yüklü ağırlık
 • C) İstiap hakkı
 • D) Taşıma sınırı
(11) Bir otobüs ile bir kamyonun emniyetle geçemeyeceği kadar dar olan yolda karşılaşmaları halinde, aksine bir işaret yoksa hangisi diğerine geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?
 • A) Sürücüler anlaşarak geçerler,
 • B) Otobüs sürücüsü, kamyona
 • C) Kamyon sürücüsü, otobüse
 • D) Şeridi daralmış olan diğerine.
(12) Araç kızaklama halindeyken sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?
 • A) Ayak gazdan çekilir, lastik kızaklamasını yok etmek için debriyaja basılır ve direksiyon ani şekilde kırılır
 • B) Daha iyi çekiş sağlamak için, aracın agresif şekilde tepki vermesine mahal vermeden yavaşça gaz verilir
 • C) Gaz pedalından ayak çekilir ve yüzeyle tekrar temasın sağlanması beklenir
 • D) Vites küçültülür
(13) Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 • A) Geçilecek aracın sürücüsünü ikaz ederek geçme arzusunu bildirmek zorlaşır
 • B) Direksiyon hakimiyeti zorlaşır yakıt sarfiyatı artar
 • C) Motorun sağutması aksak olur hareket artar
 • D) Karayoluna daha fazla basınç uygulayacağı için yolun bozulmasına neden olur
(14) Seyir halinde aracın arka lastiği patlarsa ne olur?
 • A) Araç patlayan lastik yönüne doğru dönmeye çalışır
 • B) Aracın arkası sağa sola yalpalamaya başlar
 • C) Aracın ön tarafı sağa sola yalpalamaya başlar
 • D) Araç patlayan lastiğin tersi yönüne doğru dönmeye başlar
(15) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A) Aracın hızı
 • B) Yol yüzeyinin durumu
 • C) ABS
 • D) Yolun eğimi
(16) Güvenli sürüşte limit noktası nedir?
 • A) Araç kullanırken yorgunluktan kontrolü kaybetme anı
 • B) Aracın yapabileceği en yüksek hız noktası
 • C) İlerideki viraja bakarken görülebilen en son nokta
 • D) Aracın teknik ve yasal olarak taşıyabileceği yük miktarı
(17) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi kuzey, sol kenar çizgisi batı
 • B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
 • C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
 • D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı, sol kenar çizgisi kuzey
(18) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Önce enlemi sonra boylamı okunur.
 • B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur.
 • C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur.
 • D) Önce boylamı sonra enlemi okunur.
(19) Karayolları haritasında kırmızı renk aşağıdakilerden hangisini göstermek için kullanılır?
 • A) Su ile ilgili tüm detayları
 • B) Yol çizgileri, demir yolları, nirengi ve rakım noktaları, sırt ve tepeleri
 • C) Tabiatta yeşil olan her türlü detayı (orman, çalılık, meyvelik)
 • D) Yol dolguları, meskûn yerler, deniz feneri, hava alanı işareti gibi detayları
(20) Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi, izlenemez?
 • A) Araçtaki yükün ağırlığı
 • B) Aracın nerede olduğu
 • C) Aracın takribi hızı
 • D) Durma- dinlenme süreleri
(21) I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin” faydalarındandır?
 • A) I-II-III
 • B) I-II-IV
 • C) I-III-IV
 • D) I-II-III-IV
(22) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 • A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
 • B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
 • C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
 • D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
(23) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin altında kalması sağlanır.
 • B) Yaralı bölgenin kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
 • C) Yaralı bölgenin kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
 • D) Yaralı bölgenin baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
(24) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 • A) Koma pozisyonu
 • B) Rentek manevrası
 • C) Heimlich manevrası
 • D) Şok pozisyonu
(25) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • A) Kaburga kırığı olan
 • B) Birinci derecede yanığı olan
 • C) Solunum zorluğu çeken
 • D) Kol kırığı olan
(26) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 • A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırarak sarmak
 • B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarmak
 • C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalmasını sağlamak
 • D) Bir şey yapmadan sağlık kuruluşuna sevk etmek
(27) . Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında 'asli kusur' sayılan hallerdendir?
 • A) En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
 • B) Takip mesafesine uyulmaması
 • C) Öndeki aracın geçilmesi
 • D) Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uyulmaması
(28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında 'asli kusur' sebebi sayılmaz?
 • A) Arkadan çarpmak
 • B) Kırmızı ışıklı trafik işaretinde geçmek
 • C) Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde geçiş kolaylığı sağlamak
 • D) Geçme yasağı olan yerlerde öndeki aracı geçmek
(29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; taşıt sahiplerinin ikametgah değişikliklerinin tescil kuruluşuna en geç kaç gün içerisinde bildirilmesi zorunludur?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; hız sınırlarını %30’dan fazla aşan sürücülere verilen ceza hangisidir?
 • A) Trafikten men
 • B) Hafif hapis cezası
 • C) Para cezası ve 15 ceza puanı
 • D) Para cezası
(31) Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş kavşaklar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Motorsuz araç sürücüleri motorlu araçlara yol verir
 • B) Motorlu araçlardan soldaki, sağdan gelen araca yol verir
 • C) Lastik tekerlekli traktörler, diğer motorlu araçlara yol verir
 • D) Motorlu araçlardan sağdaki, soldan gelen araca yol verir
(32) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
(33) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
 • B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
 • C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
 • D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
(34) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılması zorunludur?
 • A) 1,5
 • B) 2
 • C) 2,5
 • D) 3
(35) Bir turuncu plakanın üst yarısındaki rakam tekrarlanmış (ör.: 66) ise anlamı nedir?
 • A) Tehlike derecesinin arttığını gösterir
 • B) Taşınan paketlerin 6’dan fazla olduğunu gösterir
 • C) Yükün özel bir yük olduğunu gösterir
 • D) Aracın 66 kodlu tünellerden geçebileceğini belirtir
(36) Aşağıdakilerden hangisi yanıcı sıvı maddelerin sınıf numarasıdır ?
 • A) Sınıf 4.1
 • B) Sınıf 3
 • C) Sınıf 2.1
 • D) Sınıf 6.1
(37) Bir taşıma evrakında “tam yük” ifadesi var ise, ADR’ye göre bu ifadenin anlamı nedir?
 • A) Yükün istiap haddine uygun olarak yüklendiğini ifade eder.
 • B) Yüklerin sadece bir nokta da yüklenip, bir noktada da boşaltılacağını ifade eder.
 • C) Aracın yük bölümünün tam olarak doldurulduğunu ifade eder.
 • D) Taşınan yüklerin muafiyet sınırları üzerinde olduğunu ifade eder.
(38) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Cilvegözü sınır kapısı - Irak
 • B) Gürbulak sınır kapısı - Suriye
 • C) Hamzabeyli sınır kapısı -Yunanistan
 • D) Türkgözü sınır kapısı - Gürcistan
(39) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre tarifeli taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktası ile bittiği varış noktasındaki yerleşim yerlerine ne ad verilir?
 • A) Taşıma güzergâhı
 • B) Yol güzergâhı
 • C) Yol hattı
 • D) Taşıma hattı
(40) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A) 5
 • B) 7
 • C) 8
 • D) 15
(41) Karayolları Trafik Kanununa göre, sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 • A) 10 gün
 • B) 12 gün
 • C) 15 gün
 • D) 30 gün
(42) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zamanaşımına uğrar?
 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
(43) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Taşıtın yaşı, imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.
 • B) Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.
 • C) Kapalı kasa olmayan taşıtlar eşya taşımalarında kullanılamaz.
 • D) Kamyon tek başına bir birim taşıt sayılır.
(44) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
 • B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
 • C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
 • D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre tarifeli olarak ticari amaçla hem yurtiçi hem de il içi kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler hangi yetki belgesini almak zorundadır?
 • A) M1
 • B) M2
 • C) M3
 • D) M4
(46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1 yetki belgesi sahipleri aşağıdaki yetki belgesi türlerinden hangisi ile acentelik sözleşmesi yapabilirler?
 • A) G1
 • B) G2
 • C) G3
 • D) G4
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N2 yetki belgesi sahiplerinin ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim taşıta sahip olmaları şarttır?
 • A) 5
 • B) 7
 • C) 10
 • D) 14
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
 • A) Özmal taşıt sayısının yarısı kadar
 • B) Özmal taşıt sayısı kadar
 • C) Özmal taşıt sayısının 2 katı
 • D) Sözleşmeli taşıt çalıştıramazlar
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P2 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
(50) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
 • B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar
 • C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
 • D) Gerçek kişiler adına kayıt ve tescil edilmiş kamyonet cinsi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44