8 Aralık 2012 SRC4 Sınavı

(1) Aşağıdaki şıklardan hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Alternatörün görevi asağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Lastiğin janta temas eden ve sıkıca bağlanmasını sağlayan bölgesine ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) 'AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.' Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Belirli davranışları veya bu davranışlarla ilgili özellilikleri ölçmede kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Tünel görüşü nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Aşağıdakilerden hangisi İkinci Derece Güvenlik (Pasif Güvenlik) sağlayan tertibatlardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Aşırı yük altında çalışmış bir dizel motor için aşağıdakilerden hangisinin sürücü tarafından yapılması doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Ağrı Doğu Beyazıt'ta bulunan sınır kapımız aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Haritaların alt kenar çizgisi hangi anayönü gösterir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Haritalarda ölçülen bir uzunluk ile arazide ölçülen uzunluk arasındaki orana ne denir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Uydudan yapılan araç takip sistemi ile aşağıdaki verilerden hangisi izlenemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Bayılma durumunda hastaya hangi pozisyon verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi ilk önce etkilenir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinde sıkma boğma uygulayarak, kanayan yere kan gitmesinin engellenmesiyle uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) ADR ye göre, Paketleme grubu I aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) ADR ye göre tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) İkaz levhası üst yarısındaki rakamların önünde gelen X işareti ne anlama gelir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Sigortada mali sorumluluk kavramı neyi ifade eder?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Sigorta sözleşmelerinde sözleşmeye konu risk oluştuğunda meydana gelen hasarı onarmak üzere ödenen tazminat hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Karayolarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sürücülerin hukuki sorumluluklarından biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun kapsamı dışındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Kamyon, kamyonet, çekici ve römorklarının teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç adet aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi Taşıt Kartı üzerinde yer alması zorunlu olan bilgilerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) 'Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az ......net olarak görülebilecek şekilde ......ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur.' Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisinde araçların trafikten men edilmesi gerekir.
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) İki veya daha çok karayolunun kesişmesi ya da birleşmesi ile oluşan ortak alana ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Aşağıdakilerin hangisinde sürücü geriye gidebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) I-Geçiş şeridinde yeteri kadar ilerlemek.
II-Sola dönüş lambası ile işaret vermek.
III-Takip mesafesi kadar önceden sol şeride geçmek .
IV-Sağa dönüş lambası ile işaret vermek.
Araç geçme ile ilgili yukarıdaki davranışlar hangi sıra ile izlenmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın