7 Aralık 2013 SRC4 Sınavı

(1) Tahriksiz tek dingilde azami ağırlık kaç tondur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Vantilatör kayışının koptuğu önce hangi göstergeden anlaşılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Büyük viteslerde motor gücü ve hız nasıldır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) AETR’ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla kaç saat olabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre birleşik iki hafta içerisinde toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tek şoför dinlenme süresini haftada kaç kere 9 saate indirebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, “ticari amaçla yolcu ve yük taşıyan motorlu araç sürücüsü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir.” Bu durumda sürücünün dinlenme süresinde ne gibi değişiklik olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Aşağıdakilerden hangisi 'kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri' değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Sürücü davranışı kapsamında eylemin istemeden niyetten sapmasına ve istenen amaca ulaşmak için planlanan eylem yolunun yanlış olmasına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Yükleme sırasında aracın boyunu önden ve arkadan en fazla kaç metre taşacak şekilde yüklenebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Tünel görüşü nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Frenleme sırasında, araç hızı ile yük hızı arasındaki ilişkiyi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Aracınızın arka lastiği patlarsa ne olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Haritalarda şehir merkezlerinin altında yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Standart hale getirilen araç takip sistemleri konum bilgilerini nasıl gönderebileceklerdir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Araç takip sistemlerinden olan “karakutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) İlkyardımda turnike uygulaması nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) İlkyardımda aşağıda belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Başa alınan darbe sonucu kulak veya burundan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Sınır kapısı ve bulunduğu il eşleştirmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların görevdeyken birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü hakkını ve kavşaklardaki geçiş hakkını hangi sıraya göre kullanırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi karayollarında oluşan trafik kazalarında “asli kusur” sayılan hallerdendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında “asli kusur” sebebi sayılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri kaç ay süreyle geri alınır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre parketmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç tarafından çekilen, azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 10 tonu aşmayan motorsuz yük taşıma aracının sınıfı aşğıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Aşağıdakilerden hangisi Taşıma Sözleşmesinde yer alan bilgilerden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Taşıma senedinin ikinci sureti kime verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Yükün teslim yerine varışından sonra koşulların teslimatı engellediği hallerde, bu konuda sevk mektubunda ek bir talimat yazılmadıysa taşımacı kimden talimat ister?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) ADR’ye göre aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi kargo işletmeciliği yapacaklara verilen belgedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, P türü yetki belgesi sahibi firmaların sözleşmeli taşıt oranları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; K3 yetki belgesi için başvuranların ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş en az kaç adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, N türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın