7 Aralık 2013 src 4 sınav soruları

(1) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerini gösteren işaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; herhangi bir onbeş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Dört saat otuz dakikalık taşıt kullanma süresinin sonunda sürücü bir dinlenme süresini kullanmaya başlamayacaksa en az kaç dakikalık bir mola verir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; her yirmidört saatlik süre içinde sürücünün günlük dinlenme süresi kesintisiz en az kaç saattir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıdakilerden hangisi sürücü davranış modeli bileşenlerinden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Aşağıdakilerden hangisi defansif sürücülük için önemli kurallardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Aşağıdakilerden hangisi sürücülerin eylemlerinde trafik açısından beklenen verimliliğin gerçekleşmesi için taşımaları gereken nitelikler arasında yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Bir araca, üzerleri çizik olan tehlike etiketleri yapıştırılmış paketler yüklenmek istendiğinde sürücü ne yapmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Aşağıdakilerden hangisi ADR’de belirtilen 5.2 sınıfına girer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Yetişkin bir insana dakikada kaç kez suni solunum uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarında ilk yardım önlemidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Aşağıdakilerden hangisi şok belirtisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Diz ile ayak arasındaki kemik kırıklarında uygulanacak atelin boyu ne kadar olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, P1 yetki belgesi sahiplerinin en az kaç adet dağıtıcı elemana sahip olması gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, eşya ve kargo taşımacılığında çalışacak sürücülerin yaş sınırı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, L2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlarının istiap haddi en az kaç ton almalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Taşımacının kendi adına ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapması halinde, alması gereken yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Bulgaristan’la bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Bir veya birden fazla gönderenden, toplu veya parça başı eşyanın teslim alınarak işletmecinin gözetimi ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetlerin yapıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) İşaretleme mecburiyeti olan bir taşımada uygun bir ikaz yeleği hangi durumlarda bulundurulmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Dökme atık taşımasında tehlike etiketleri (plakartlar) aracın neresine takılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Yüklü ve yüksüz ağırlıkları gösteren madeni levha aracın neresinde ve hangi ebatta olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Kuru havada takip mesafesi ne kadar olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Aşağıdakilerden hangisi araçlar yüklenirken dikkat edilmesi gereken kurallardandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın