30 Haziran 2012 src 4 sınav soruları

(1) Akümülatörün eksi (-) ve artı (+) kutupları arasındaki fark nedir ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Akünün araç üzerinden sökülmesi sırasında önce hangi kabloyu sökmek gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Marş motoru aşağıdaki parçalardan hangisine hareket iletir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Aşağıdakilerden hangisi motor gücünü tekerleğe aktaran sistemlerden biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, yetki belgesi sahibi gerçek kişilerin ölümü halinde kanuni mirasçıları veya onlar adına yetkili olanlar, bu durumu kaç gün içinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Sınıf 2 kapsamına giren tehlikeli maddeler aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Aşağıdakilerden hangisi nakliyat emtia sigortasında teminat kapsamı dışında kalan hallerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Trafik ışıkları yanında bir de ışıklı ok varsa ok yönündeki dönüşler ne zaman yapılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Devamlı yol çizgisinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Karayolunda bozulan araçlar; dönemeç veya tepe üstü gibi yerlerde, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının aracın ön ve arkasında en az ........... metre mesafede olacak ve diğer araç sürücüleri tarafından en az ....... metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir.” Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Aşağıdakilerden hangisi karda araç kullanma kurallarından değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Yaralı araçtan çıkarılırken en çok vücudun nereleri korunmaya çalışılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Araç takip sistemlerinin faydaları ile ilgili aşağıdaki şıklardan hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Haritada bir noktanın mevkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Yokuş aşağı inişte vites kullanımı nasıl olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanmamasına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Aracınız dönemeç veya tepe üstü gibi, görüşün yeterli olmadığı bir yerde bozulup kalırsa önüne ve arkasına koyacağınız kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışık veren cihazı, diğer sürücülerin en az kaç metreden görebilecekleri yerlere konulur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Frenleme mesafesinin değişiklik göstermesinde aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin koşulları arasında yer almaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) İnsanın ortaya çıkan ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmesidir.” Bu tanım aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Bir sürücünün yoğun trafik içinde bütün aynalarını etkin bir biçimde kullanabilmesi, sürücünün hangi halini ifade eder?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Karayoluyla taşınacak tehlikeli maddeler ADR sözleşmesine göre kaç sınıfa ayrılmıştır ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Hastane atıkları tehlikeli madde olarak hangi sınıfa girer ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Sigorta sözleşmesinde (poliçede) bahsi geçen risk gerçekleştiğinde ödenecek tazminatın miktarı sabit bir miktar olarak belirlendiği durumlarda ödenen tazminat hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Yerleşim yerleri içinde ve dışında kavşaklara kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır? Yerleşim Yeri İçinde Yerleşim Yeri Dışında
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sebebi sayılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Yanık yarası olan bir kazazedenin yarası üzerine aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Kullandığınız aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Freni bozuk araç saatte en fazla kaç kilometrelik hızla çekilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdaki özelliklerden hangisi davranışa aittir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Kanunu'na göre aşağıda belirtilen taşımalardan hangisi bu kanunun kapsamı içerisinde yer alır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K1, K3, L1, M1 belgeleri ile N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı kaçtır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türü aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçülere ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Şerit değiştirmek isteyen sürücüler, işaret vermeden ve manevraya başlamadan önce aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın