29 Eylül 2010 Src 4 Sınav Soruları

(1) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Dört zamanlı motorlarda çalışma sırası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Bir taşıtın yüksüz ağırlığı ile taşımakta olduğu sürücü, hizmetli, yolcu ve eşyanın toplam ağırlığı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Hava frenli bir araçta hava basıncı çok çabuk düşüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların birbirleriyle karşılaşmaları halinde geçiş üstünlüğü aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Trafiği aksatmadan ve tehlikeye düşürmeden nasıl şerit değiştirilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaşmalarını önleyecek şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ........... kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur. Yukarıdaki boşlukları doldurunuz.
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) AETR’ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) AETR’ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Trafik işaretlerine uymada; önceliklere göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olarak verilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Aşağıdakilerden hangisi Mobil izleme Sisteminin amaçlarından birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Aşağıdakilerden hangisi gazların sınıf numarasıdır ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Aşağıdakilerden hangisi sıvı madde yangınlarıdır ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Bir sürücün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Limit noktası nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Yara yerinde yabancı cisim varsa ilk müdahale nasıl olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Göğüsteki açık yaralanmanın en önemli tehlikelerinden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıda belirtilen yetki belgesi türlerinden hangisine sahip olanlar kiralık araç kullanamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre; N2 yetki belgesi sahiplerinin yurtiçinde faaliyet gösterebilmeleri için, şube veya acente şeklinde örgütlenmeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, K1, K3, L1, M1, M2, N türü, P türü yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince kaç yaşından büyük olmaması şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, taşıtlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın