28 Eylül 2013 src 4 sınav soruları

(1) Aşağıdakilerden hangisinde sürücünün sürüş tekniğine bağlı olarak ekonomik araç kullanımı sağlanmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Silindir bloğunun görevi nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Lastiğin yanağında yazan P215/65R15 89H tanıtıcı bilgisindeki 15 neyi ifade eder?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam 45 saate uzatılır. Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) AETR’ye göre şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) AETR’ye göre ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi iki haftada bir olmak üzere kaç kez 10 saate çıkarılabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) AETR’ye göre bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Aşağıdakilerden hangisi kişilik gelişiminde etkili bir faktör olamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Aşağıdakilerden hangisi, bireylerarası ilişkilerden kaynaklanan sorunların sebeplerinden biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Bir kişinin davranışlarını anlayabilmek için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Virajlara girildiğinde hangi yöndeki tekerleklerin ağırlıkları azalarak diğerlerine geçer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Araçtaki sis ışıklarının hangi haller dışında ve hangi ışıklarla birlikte kullanılması yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Aşağıdakilerden hangisi aracın hızının azaltılması gereken yerlerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Aşağıda verilen sınır kapıları ve il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme özelliği en fazladır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Küresel yer belirleme sistemi (GPS) aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinde kullanılan sistemlerden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Kırık, çıkık ve burkulmaların ilk yardımda yapılması gerekli “tespit uygulaması” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Kazazedede bilinç kaybı oluşması halinde yapılacak ilk müdahale aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Suni solunum sonucu tekrar solumaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Köprücük kemiği kırılmış olan bir kazazede olay yerinden en yakın sağlık merkezine nasıl sevk edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) ADR’ye göre; hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan turuncu ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) ADR’ye göre; tehlikeli maddeler kaç ana sınıfta toplanmıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri; duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Aşağıdakilerden hangisi; yükleme, boşaltma ve aktarma hasarları hariç, sigortalı emtiayı taşıyan aracın yanması, devrilmesi veya çarpışması sonucunda taşınan malda meydana gelen hasar ve masrafları karşılar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Karayolu Trafik Garanti Sigorta Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aşağıdaki hususlardan hangisi, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdaki yetki belgesi sahiplerinden hangisi ücret karşılığı ticari taşımacılık yapabilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre M2 yetki belgesi aşağıdaki taşımacılık şekillerinden hangisine verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en fazla kaç tane aracı kiralık olarak çalıştırabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre, taşımacının sorumluluğu kapsamında aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, araç tescil belgesine işlenmemiş tadilat nedeniyle taşıt belgesinden re’sen düşümü yapılan araçların nitelikleri ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirildikten sonra yeniden taşıt belgesine ne zaman kaydedilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, M ve P türü yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yüklü ve yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüye ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre bir kavşak yakınında taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan karayolu kısmına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürücüler karayolları üzerinde, kavşaklara yaklaştıklarında, fasılalı yanıp sönen kırmızı ışığı gördüklerinde ne yapmak zorundadırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde, uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın