25 Eylül 2010 Src 4 Sınav Soruları

(1) Yol güvenliği açısından aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmak veya fren yapmanın etkileri ne olur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Motorlu araçlar için kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Bu nedenle kavşaklara yaklaşıldığında sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Yangın söndürme cihazı aracın neresinde bulunmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında ne yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Konvoy halinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Karayolu Taşıma Kanununa göre yetki belgesi almadan taşıma işinde faaliyette bulunanlara aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin, yurtiçi eşya taşımalarında ilgili mevzuatın öngördüğü usule göre gönderen tarafından düzenlenmiş sevk irsaliyesini nerede bulundurmaları zorunludur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi taşımanın genel kurallarından birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak azami yükseklik kaç metredir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülmezler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en az kaç metreyi geçerse bağlantının orta kısmına kırmızı yansıtıcı, kırmızı bez veya kırmızı ışık asılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Aşağıdaki durumların hangisinde sürücü geriye gidebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Gidişe ayrılan en soldaki şeridin kullanımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Hangisi araç devrilmesinin temel nedenlerinden biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Trafik kazasına karışan bir sürücü (yaralanmamış veya hafif yaralı ise) aşağıdakilerden hangisini yapmakla sorumludur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarını etkileyen sürücü hatalarından değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) AETR’ye göre; herhangi bir on beş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Her yirmi dört saatlik süre içinde sürücü kesintisiz en az kaç saatlik günlük dinlenme süresi kullanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Aşağıdakilerden hangisi hız ihlalinin sonuçlarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Tehlikeli bir ortamda güvenliği sağlamak için kurallardan ve gerekli uygulamalardan bilinçli olarak sapma ne olarak adlandırılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Artan hız sonucunda sürücünün görüş açısının düşmesiyle çevrenin tam olarak algılanamamasına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinin bize sağladığı avantajlardan birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin faydalarından değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yeri içinde en çok kaç kilometre hızla gidebilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli madde taşıyacak araçlarda bulunması zorunlu eşyalardan değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Aşağıdakilerin hangisi tehlikeli madde taşıyan araç kazalarından sonra öncelikle alınacak önlemlerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı madde işaretidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları ile aşağıdakilerden hangisi sigortalanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Sigortalının ve sigortacının yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Sigorta hangi hallerde teminat dışında kalır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Aşağıdakilerden hangi durumda aracın işleteninin sorumluluğu kalkmaz veya azalmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre, sorumluluk sigortasında tazminat yükümlülerinin birbirlerine karşı rücu hakları kendi yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikleri ve rücu edilecek kimseyi öğrendikleri günden başlayarak kaç yılda zaman aşımına uğrar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Haritalarda şehir merkezlerinin yanında parantez içinde yazılı rakamlar aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Yeşil zemin üzerine, beyaz yazı ile yazılmış E-90 yazısı haritada neyi belirtir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Tehlikeli yük taşıyan araç sürücüsünün bir kaza sırasında nasıl davranması gerektiğini gösteren evrak aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’ya açılan sınır kapılarımızdan değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin suni solunum yolunun tıkanarak boğulmasına sebep aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda, nasıl zemine yatırılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Aşağıdakilerden hangisi kesik yaralanmalarda ilk yardım önlemidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Yaralanmalarda, yaralı bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Motor yağı kontrol edilirken hangisine dikkat edilmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Aşağıdakilerden hangisi aracın günlük bakımında yapılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın