25 Aralık 2010 Src 4 Sınav Soruları

(1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının konusudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sisteminin faydalarından birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Hastane atıkları hangi tehlikeli madde sınıfına girer?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın