25 Aralık 2010 Src 4 Sınav Soruları
(1) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, taşıtlar kaç yetki belgesi eki taşıt belgesine kaydedilir?
 • A) Sadece bir yetki belgesi eki taşıt belgesine,
 • B) Sadece iki yetki belgesi eki taşıt belgesine,
 • C) Sadece üç yetki belgesi eki taşıt belgesine,
 • D) Sadece dört yetki belgesi eki taşıt belgesine,
(2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Araçlarda yapılan tadilatların ilgili mevzuata uygun ve araç tescil belgesine işlenmiş olması zorunludur.
 • B) Soğutma tertibatı bulunanlar hariç römork ve yarı römorklarda yakıt deposu bulundurulamaz.
 • C) oğutma tertibatı bulunan römork ve yarı römorklarda sadece soğutma tertibatının çalıştırılması için gereken yakıt deposu bulundurulabilir.
 • D) Taşıtların yakıt depolarının toplam hacimlerine Maliye Bakanlığı tarafından sınırlama getirilebilir.
(3) Aracın hangi lastiklerine zincir takılır?
 • A) Aracın tüm lastiklerine
 • B) Motordan hareket alan çekişli lastiklere
 • C) Aracın ön lastiklerine
 • D) Motordan hareket almayan lastiklere
(4) Aşağıdakilerden hangisi aracın haftalık bakımında yapılır?
 • A) Hava filtresinin kontrolü
 • B) Vantilatör kayışı gerginliği kontrolü
 • C) Elektrik donanımı kontrolü
 • D) Lastik hava basınçlarının kontrolü
(5) Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır?
 • A) Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan,
 • B) Boyundaki şişkinlikten,
 • C) Deride görülen bölgesel kızarıklıktan,
 • D) Vücut sıcaklığının yükselmesinden,
(6) Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde çalışan/çalıştırılan şoförlerin kaç yaşından gün almamış olmaları şarttır?
 • A) 61
 • B) 62
 • C) 63
 • D) 65
(7) Haritalar üzerindeki kırmızı renkli küçük üçgen flamalar ( bayraklar) nereleri göstermek için kullanılır?
 • A) Gümrük kapılarını
 • B) Turistik bölgeleri
 • C) Yasak bölgeleri
 • D) Hava limanlarını
(8) Aşağıdakilerden hangisi Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının konusudur?
 • A) Tehlikeli maddenin kaybı.
 • B) Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesi.
 • C) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışması.
 • D) Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan veya satanların kusurlu olup olmamasına bakmaksızın, bu maddenin doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması.
(9) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(10) Patlayıcı ve parlayıcı maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında kaç metre mesafe içerisinde sigara, çakmak, kibrit v.b. maddeler kullanılmaz?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
(11) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsünün hız sınırları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yerleşim yerlerinde 20 km/h, şehirlerarası yollarda 30 km/h, otoyollarda 50 km/h
 • B) Yerleşim yerlerinde 25 km/h, şehirlerarası yollarda 40 km/h, otoyollarda 55 km/h
 • C) Yerleşim yerlerinde 30 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
 • D) Yerleşim yerlerinde 40 km/h, şehirlerarası yollarda 50 km/h, otoyollarda 60 km/h
(12) Aşağıdakilerden hangisi Mobil İzleme Sisteminin faydalarından birisi değildir?
 • A) Araçla ilgili bilgilere erişim.
 • B) Sürücü denetiminin sağlanması.
 • C) Personelin eğitilmesi.
 • D) İnternetten araç izleme.
(13) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A) Nesneleri fark etmenin zorlaşması.
 • B) Araç ergonomisinde değişim.
 • C) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi.
 • D) Ani değişimlerin yakalanmasının zorlaşması.
(14) Aşağıdakilerden hangisi karar alma davranışı olarak adlandırılmaz?
 • A) Olası seçenekleri belirleme.
 • B) Düşünmeden hareket etme.
 • C) Her seçenekte izlenecek yolu belirleme.
 • D) Sonuçların istenirliğini belirleme.
(15) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, devamlı olarak 4,5 saatlik araç kullanımından sonra en az ne kadar süre dinlenmek zorundadırlar?
 • A) 30 dakika
 • B) 35 dakika
 • C) 45 dakika
 • D) 60 dakika
(16) Kavşaklarda ilk geçiş kurallarından hangisi yanlıştır?
 • A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
 • B) Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir
 • C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
 • D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.
(17) Araçta sürücü koltuğu ayarı nasıl olmalıdır?
 • A) Koltuk yüksekte ve direksiyona yakın olmalı.
 • B) Koltuk yüksekte ve direksiyona uzak olmalı.
 • C) Direksiyona olan uzaklık, omuzlar koltuğa dayalı, bilekler direksiyonun 12 noktasına değecek şekilde ayarlanmalı.
 • D) Koltuk rahat, geriye doğru iyice yatmış olmalı.
(18) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 • A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
 • B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
 • C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
 • D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
(19) Araçlarda bulunan “ABS” fren sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) El freni görevi yapar.
 • B) Acil frenleme anında tekerleklerin kilitlenmesini önleyerek sürücüye direksiyon hâkimiyeti sağlar.
 • C) Fren sisteminin yardımcısıdır.
 • D) Kalkış anında çekiş gücünü artırır.
(20) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
 • B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
 • C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
 • D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
(21) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
 • B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
 • C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
 • D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
(22) Yoldan gelen titreşimlerin araca geçmesini engellemek için araç üzerinde bulunan sisteme ne ad verilir?
 • A) Fren sistemi
 • B) Süspansiyon sistemi
 • C) Şasi sistemi
 • D) Direksiyon sistemi
(23) Ayak veya bacaktaki kanamayı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Göbek bölgesi
 • B) Kasık iç kısmı
 • C) Bacak dış kısmı
 • D) Dizin ön üst kısmı
(24) I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak. II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak. III - Turnike uygulamak. IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz?
 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) Yalnız IV
 • D) I ve III
(25) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadı ise, poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta başlar ve kaçta sona erer?
 • A) Sabah 08.30 da başlar, akşam 17.30 da biter.
 • B) Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
 • C) Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
 • D) Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter
(26) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A) 5 iş günü içinde
 • B) 8 iş günü içinde
 • C) 10 iş günü içinde
 • D) 30 iş günü içinde
(27) Hastane atıkları hangi tehlikeli madde sınıfına girer?
 • A) Yakıcı madde
 • B) Bulaşıcı madde
 • C) Zehirli madde
 • D) Aşındırıcı madde
(28) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 • A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
 • B) Empati yeteneği
 • C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
 • D) Yaratıcılık yeteneği
(29) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?
 • A) 5 saat
 • B) 6 saat
 • C) 11 saat
 • D) 24 saat
(30) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 • A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
 • B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet
 • C) Özel otomobillerde 1 adet
 • D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
(31) Çok şeritli yollarda sürücüler araçlarını hangi şeritten sürmek zorundadırlar?
 • A) Gidişe ayrılan şeritlerin boş olanından
 • B) Gidişe ayrılan şeritlerin en solundan
 • C) Gidişe ayrılan şeritlerin ortasından
 • D) ol ve trafik durumuna göre, hızının gerektirdiği şeritten
(32) Reaksiyon mesafesi nelere bağlıdır?
 • A) Sürücünün yorgun olup olmadığına,
 • B) Yol zemininin çamurlu olmasına,
 • C) Araç lastiklerinin yeniliğine,
 • D) Yolun eğimine,
(33) Kavşaklar kazaların oluşmasında büyük bir potansiyeldir. Kavşaklara yaklaşmada sürücüler için en doğru davranış aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
 • B) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
 • C) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
 • D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.
(34) Aşağıdakilerden hangisi aracın kayma nedenlerinden birisi değildir?
 • A) Aşırı hız
 • B) Sert direksiyon manevraları
 • C) Frene sert basma ve ani fren
 • D) Motorun hararet yapması
(35) Aşağıdakilerden hangisi duruş mesafesini etkilemez?
 • A) Yolun eğimi
 • B) Yük durumu
 • C) Lastik durumu
 • D) Trafik kontrolleri
(36) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
 • B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
 • C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
 • D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
(37) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
 • A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
 • B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
 • C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
 • D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
(38) Sollama yapıldıktan sonra sol şeritte ne zamana kadar ilerlenir?
 • A) Karşı yönden gelen araç görülene kadar.
 • B) İstenildiği kadar.
 • C) Geçilen araç dikiz aynasından görülene kadar.
 • D) Geçilen araç işaret verene kadar.
(39) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
 • A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
 • B) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
 • C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
 • D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
(40) Ticari taşıt kullanan sürücüler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) İlgili mevzuatın öngördüğü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahibi olmaları şarttır.
 • B) Takoğrafı bulunmayan veya takoğrafları işler durumda olmayan taşıtlar ile trafiğe çıkmamaları gerekir.
 • C) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süreyle araçlarında muhafaza etmeleri zorunludur.
 • D) Hepsi
(41) Aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir?
 • A) Tehlikeyi önceden fark etmek.
 • B) Doğru tepkiler verebilmek.
 • C) Oturumunuz 60 sn icinde sona erecektir. Devam etmek istiyor musunuz?
 • D) Sabırla sonucu beklemek.
(42) Sürücünün sicil bilgileri, iş deneyimi, sağlık ve eğitim durumu, sürücü belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü harcırahlarının tespiti ve güzergah avanslarının belirlenmesi gibi bileşenler aşağıdakilerden hangisinin temel bileşenleridir?
 • A) Sürücü Bilgi Takip Sistemi
 • B) Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • C) Güzergah Planlama
 • D) Depo Antrepo Operasyonları
(43) Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri önlerindeki araçları yerleşim birimi dışındaki karayollarında en az kaç metre mesafeden takip etmelidir?
 • A) 20
 • B) 30
 • C) 50
 • D) 60
(44) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A) Aracın çalınması.
 • B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
 • C) Aracın yanması.
 • D) Aracın devrilmesi.
(45) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • B) Nakliyat Emtia Sigortası
 • C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
 • D) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
(46) Aşağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniş alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?
 • A) Küçük ölçekli haritalar
 • B) Siyasi haritalar
 • C) Büyük ölçekli haritalar
 • D) Beşeri ve ekonomik haritalar
(47) Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması halinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali vardır?
 • A) Kaburga kemiği
 • B) Omurga kemiği
 • C) Uyluk kemiği
 • D) Kaval kemiği
(48) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 • A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
 • B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
 • C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
 • D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi uluslararası yolcu ve eşya taşımaları kapsamında değildir?
 • A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımaları.
 • B) Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımaları.
 • C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımaları.
 • D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımaları.
(50) Kamyon, kamyonet türü motorlu araçların periyodik muayeneleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) İlk iki yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
 • B) İlk üç yaş sonunda ve devamında iki yılda bir,
 • C) İlk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir,
 • D) İlk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir,
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44