24 Aralık 2011 Src 4 Sınav Soruları
(1) Teknik açıdan güvenli sürüş için aşağıdakilerin hangisi yanlıştır?
 • A) Viraj içinde gaz kesmek aracın arkasının savrulmasına neden olacağından, hız viraja girmeden azaltılmalıdır.
 • B) Hız arttıkça daha uzağa bakılmalı, olacaklar önceden tahmin etmeye çalışılmalıdır.
 • C) Ortalama ve istikrarlı bir şekilde seyretmek tehlikeleri azaltacağından, mümkün oldukça trafikteki diğer araçlarla aynı hızda gidilmelidir.
 • D) Öndeki aracı her zaman yeterli emniyet mesafesinden takip edilmeli, ancak ileride sollama yapılacaksa araya araç girmesine izin verilmemelidir.
(2) Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
 • B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
 • C) Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
 • D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
(3) Yüksek yoğunluklu asitlerin (örn. Sülfürik Asit) akarsular üzerine hangi zararlı etkileri vardır?
 • A) Bu asitler tabana çökerler, o nedenle daha fazla ilgilenmeye gerek yoktur
 • B) Su ile temas ettiklerinde yanarlar
 • C) Su üzerinde geniş yüzeyli olarak dağılırlar ve buradan toplanabilirler
 • D) Bu asitler su tarafından seyreltildikten sonra bile tehlikeli karışımlar oluştururlar
(4) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün tehlikeyi görüp frene basıncaya kadar geçen süre içinde aracın gittiği mesafedir?
 • A) Görüş mesafesi
 • B) Reaksiyon mesafesi
 • C) Fren mesafesi
 • D) Duruş mesafesi
(5) K1, K3, L1, M1, M2, N ve P türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 • A) 5 yaş
 • B) 8 yaş
 • C) 12 yaş
 • D) Yaş şartı aranmaz
(6) Aşağıdakilerden hangisi hız artışının sonuçlarından değildir?
 • A) Çevreden bilgi toplama süresinde artış
 • B) Seçici dikkatin azalması
 • C) Koordinasyon hakimiyetinde bozukluk
 • D) Görüş mesafesinde daralma
(7) Karayolu Taşıma Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Zorunlu haller dışında, ilgili mevzuata aykırı olarak, karayolu ile yolcu, eşya ve kargo sınır kapılarına ve tampon bölgelere taşınamaz.
 • B) Sınır kapılarında ve tampon bölgelerde, eşyanın ve kargonun aktarılması, boşaltılması ve depolanması yapılamaz.
 • C) Uluslararası eşya ve kargo taşımalarında aktarma ve boşaltma işlemleri; sınır kapılarının dışındaki diğer gümrüklü sahalarda ve yetkili gümrük idarelerinin gözetiminde yapılır.
 • D) Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dâhilinde iki nokta arasında verilecek izine göre taşıma yapabilirler.
(8) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Azami Genişlik Azami yükseklik
 • A) 2.00 metre 4.00 metre
 • B) 2.55 metre 4.00 metre
 • C) 2.75 metre 4.25 metre
 • D) 2.55 metre 4.50 metre
(9) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 • A) 5 saat
 • B) 6 saat
 • C) 11 saat
 • D) 24 saat
(10) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir?
 • A) 6 saat
 • B) 8 saat
 • C) 10 saat
 • D) 11 saat
(11) Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 • A) 15 gün
 • B) 1 ay
 • C) 3 ay
 • D) 6 ay
(12) Sinyal vermek isterken silecekleri çalıştırmak ne tip bir hata olarak tanımlanır?
 • A) Yanlışlık
 • B) Bilgisizlik
 • C) Acemilik
 • D) Dalgınlık
(13) Aşağıdakilerden hangisi etkili ve başarılı iletişimin temel öğeleri arasında yer almaz?
 • A) Öfke
 • B) Saygı
 • C) Dikkat
 • D) Empati
(14) Bireyin kendine olan güveni nasıl artar?
 • A) Yetiştiriliş tarzı ve almış olduğu eğitim sayesinde
 • B) Deneyimleri, tecrübeleri sayesinde ve başarıları ile
 • C) Kendini tanıması ve doğru ifade etmeyi başarması ile
 • D) Hepsi
(15) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin türlerinden biri değildir?
 • A) Kameralar
 • B) GSM tabanlı sistemler
 • C) Uydu tabanlı sistemler
 • D) Kara kutu sistemler
(16) Aşağıdakilerden hangisi mobil izleme sisteminin özelliklerinden değildir?
 • A) Araçlar online (7x24) ve offline (geçmişe yönelik) takip edilebilir.
 • B) Sistem GPS tabanlı olduğundan araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
 • C) Araçlarla ilgili her türlü bilginin etkin bir şekilde raporlanması sağlanır.
 • D) Gidilecek güzergahı belirler.
(17) Kuvvetler, yükü nerede dengelerler?
 • A) Germe kayışlarında.
 • B) Ağırlık noktasında.
 • C) Lateral noktada.
 • D) Temas alanlarında.
(18) İzin verilen toplam ağırlığı 7,5 tondan daha fazla olan ve işaretleme yükümlülüğü bulunan bir taşıma biriminde araç sürücüsü kaç tane yangın söndürücü bulundurmak zorundadır?
 • A) Yüklenen her tehlikeli madde için bir adet yangın söndürücü
 • B) Yüklenen her 10 tonluk ağırlık için bir adet yangın söndürücü
 • C) Her biri 6 kg’lık asgari dolum kapasitesine sahip iki adet yangın söndürücü
 • D) Her defasında gerekli olan miktar, yazılı talimatlarda belirtilir
(19) Haritada bir noktanın mevkii verilirken;
 • A) Önce enlemi sonra boylamı okunur
 • B) Önce yüksekliği sonra boylamı okunur
 • C) Önce derinliği sonra yüksekliği okunur
 • D) Önce boylamı sonra enlemi okunur
(20) Haritalarda mavi zemin üzerine beyaz yazı ile yazılmış D-817 işareti neyi belirtir?
 • A) O yolun rakımını
 • B) O yolun devlet karayolu olduğunu
 • C) O yolun otoyol olduğunu
 • D) O yolun 817 km olduğunu
(21) Harita üzerindeki derece, dakika ve yön bilgilerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Haritanın alt ve üst tarafındaki derece ve dakikalar boylamı gösterir.
 • B) Haritanın sağ ve sol iki yanındaki derece ve dakikalar enlemi gösterir
 • C) Boylamlar (E) işaretli olup, batıyı gösterir.
 • D) Enlemler (N) işaretli olup, kuzeyi gösterir.
(22) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
 • B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.
 • C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
 • D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
(23) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A) Kırık olan ayak yukarıda kalacak şekilde, yan yatış pozisyonuna alınır.
 • B) Kazazedede oturtularak kırık bölge aşağı sarkacak şekilde bir pozisyon alınır.
 • C) Kırık olan ayak aşağıda kalacak şekilde, yarı yatış pozisyonuna alınır
 • D) İki bacak arasına yumuşak malzeme konularak birbirine bağlanır.
(24) Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
 • A) Kaburga kırığı olan
 • B) Birinci derecede yanığı olan
 • C) Solunum zorluğu çeken
 • D) Kol kırığı olan
(25) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
 • B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
 • C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
 • D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
(26) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(27) Ağız ve burundan kanamalı yaralanmalarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanabilir? I- Heimlich yöntemi II- Holger-Nielsen yöntemi III- Silvester yöntemi IV- Ağızdan ağza suni solunum yöntemi
 • A) Yalnız I
 • B) II - III
 • C) III - IV
 • D) I - III
(28) Hava sıcaklığından dolayı lastik hava basınçları artmış ise ne yapılmalıdır?
 • A) Lastik hava basıncı azaltılır.
 • B) Olduğu değerde bırakılır.
 • C) Havanın soğuması beklenir.
 • D) Lastik hava basıncı arttırılır.
(29) Lastik havalarının normalden az olması, aşağıdaki zararlardan hangisine neden olur?
 • A) Lastik yan duvarları aşırı esner.
 • B) Lastikler orta kısımlarından aşınır.
 • C) Direksiyonda sarsıntı meydana gelir.
 • D) Ön düzen ayarları bozulur.
(30) Motorda çalışan parçaların aşınmasını önleyen, soğutma sistemine yardımcı olan ve çalışan parçaların temizliğini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Şarj sistemi
 • B) Soğutma sistemi
 • C) Marş sistemi
 • D) Yağlama sistemi
(31) Aşağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç teşkil eder?
 • A) Göçmen taşınması
 • B) İthali, insan sağlığı ve güvenliği açısından tehlikeli olacak maddelerin gümrük makamlarının yanıltılması suretiyle ülkeye sokulması.
 • C) İnsan ticareti yapmak.
 • D) Hepsi
(32) Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
 • B) İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
 • C) Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan birimlerden birisidir.
 • D) Kaçakçılık suçunun işlenmesinde “mesleki kolaylık” hali hafifletici bir sebep olarak kabul edilir.
(33) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A) Nesneleri algılamanın zorlaşması
 • B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
 • C) Bakış alanının uzağa odaklanması
 • D) Araç ergonomisinde değişim
(34) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri dışında 50 metre mesafede duraklamak yasaktır.
 • B) Geçiş üstünlüğüne sahip araçların giriş ve çıkış yerlerine 15 m mesafe içinde duraklamak yasaktır.
 • C) Yangın musluklarına her iki yönden 5 m içinde duraklamak yasaktır.
 • D) Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde öndeki aracı geçmek yasaktır.
(35) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin kapsamı dışındadır?
 • A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
 • B) Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
 • C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri
 • D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
(36) M ve P türü yetki belgesi sahipleri, teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi ve yurtiçi taşımalarda en geç kaç gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler?
 • A) İliçi 1 gün, yurtiçi 2 gün
 • B) İliçi 1 gün, yurtiçi 3 gün
 • C) İliçi 2 gün, yurtiçi 3 gün
 • D) İliçi 2 gün, yurtiçi 4 gün
(37) Yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında bulunan kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarına en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?
 • A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
 • B) Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
 • C) Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
 • D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
(38) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yetki belgesi sahiplerinin sorumlulukları açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Yetki belgesi sahipleri, kendi adlarına acentelerinin acentelik sıfatıyla yapmış oldukları faaliyetlerden sorumludurlar.
 • B) Acenteler ve taşıma işleri komisyoncuları, bu sıfatla yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden , taşımacılar sorumludurlar.
 • C) Yetki belgesi sahipleri, taşımaların ilgili mevzuata, Türkiye’nin taraf olduğu anlaşma ve sözleşmelere uygun olarak yürütülmesinden sorumludurlar.
 • D) Yetki belgesi sahipleri Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na uygun olarak faaliyette bulunmaktan sorumludurlar.
(39) önemeç veya tepe üstü gibi yerlerde bozulan araçlar için, kırmızı ışık cihazı veya kırmızı renkteki yansıtıcının diğer araç sürücüleri tarafından en az kaç metreden açıkça görülebilecek şekilde yerleştirilmesi gerekir?
 • A) 50 metre
 • B) 100 metre
 • C) 150 metre
 • D) 200 metre
(40) Çekilen ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu kaç metreyi geçerse üzerine kırmızı bez veya kırmız yansıtıcı asılmalıdır?
 • A) 2,5
 • B) 3,5
 • C) 4,5
 • D) 5,5
(41) Turuncu renkli levha üzerinde bulunan, “60” numarası hangi tür tehlikeli maddeyi ifade eder?
 • A) Çevre için tehlike oluşturan madde
 • B) Zehirli ya da hafif zehirli madde
 • C) Tutuşabilir katı madde
 • D) Tutuşabilir sıvı madde
(42) Bir tehlikeli madde taşıması için “onaylanmış bir ambalaj” aşağıdakilerden hangisi ile anlaşılır?
 • A) Herhangi bir işaret bulunmamaktadır.
 • B) ADR/RID işaretinden
 • C) UN sembolünden
 • D) Bir kurum tarafından verilen uygunluk belgesinden
(43) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi asli kusur değildir?
 • A) Kavşaklarda dönüş manevralarını yanlış yapma
 • B) Yolun dar olduğu yerlerde geçiş hakkına uymama
 • C) Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • D) Ani fren yaparak kazaya neden olma
(44) Kaygan zeminli bir viraja girildiğinde araç önden kaymaya başladığında aşağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?
 • A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
 • B) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
 • C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
 • D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
(45) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Sağa ve sola devamlı virajlar işareti, birbirini 100 metreden daha kısa mesafede takip eden tehlikeli virajların varlığını belirtmektedir.
 • B) Görüş kısıtlanması ve iki şeritli yollarda sollama (geçme) yasağı virajlar için geçerli değildir.
 • C) Virajlara girişte, güvenlik için en önemli faktör “giriş hızı” dır.
 • D) Hızı azaltmakla, virajda karşılaşılacak etkiler en aza indirilmiş olur.
(46) İlk yardımda öncelik sırasını aşağıdaki sıralamalardan hangisi göstermektedir?
 • A) Solunumu duranlar- kalbi duranlar- şoka girenler
 • B) Kalbi duranlar-şoka girenler-solunumu duranlar
 • C) Solunumu duranlar-şoka girenler-kalbi duranlar
 • D) Kalbi duranlar-Solunumu duranlar-şoka girenler
(47) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 • A) Sürücünün yorgun olup olmadığına
 • B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
 • C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
 • D) Yolun eğimine.
(48) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A) 5 iş günü içinde
 • B) 8 iş günü içinde
 • C) 10 iş günü içinde
 • D) 30 iş günü içinde
(49) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin kapsamına girer?
 • A) Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • B) Resmi taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan ticari taşımalar.
 • C) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.
 • D) Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar.
(50) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44