19 Mart 2011 SRC 4 Sınavı Soruları
(1) Suriye ile bağlantıyı sağlayan sınır kapısı aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Habur
 • B) İpsala
 • C) Öncüpınar
 • D) Türkgözü
(2) I - Araçla ilgili bilgilere erişim. II - Sürücü denetiminin sağlanması. III - Personelin eğitilmesi. IV - İnternetten araç izleme. Yukarıdakilerden hangileri Mobil İzleme Sisteminin faydalarındandır?
 • A) I-II-IV
 • B) I-III-IV
 • C) I-II-III-IV
 • D) I-II-III
(3) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(4) Aşağıdaki tehlikeli madde sınıflarından hangisinde birlikte yükleme yasağı vardır?
 • A) Sınıf 6.1 – Sınıf 8
 • B) Sınıf 1 – Sınıf 4.1 - Sınıf 5.2
 • C) Sınıf 5.1 - Sınıf 3
 • D) Sınıf 4.3 - Sınıf 2
(5) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 • A) Taşıma işlerinde istihdam edilenler hizmet akdine tabidir.
 • B) Hizmet akdi yapılmadan personel istihdam edilebilir.
 • C) Yetki belgesi sahipleri, çalışanlarının ücretlerini, sosyal güvenlik ve özlük haklarını zamanında ve tam olarak vermek zorundadırlar.
 • D) Taşıma işlerinde istihdam edilenler işyeri ve iş güvenliğini tehlikeye düşürecek fiil ve eylemlerde bulunamazlar.
(6) Güzergah kat etme süresi kış döneminde en fazla kaç saattir?
 • A) 144 saat
 • B) 192 saat
 • C) 154 saat
 • D) 162 saat
(7) Yakıcı tozlarla temas halinde vücudun dış kısmındaki (eller, gözler ve boyundaki) nem neden tehlikelidir?
 • A) Zehirlenme tehlikesi vardır.
 • B) Eller hissiz hale gelir .
 • C) Her zaman alerjik reaksiyonlara yol açarlar.
 • D) Bu tür tozlar özellikle vücudun nemli kısımlarında yanmalara yol açarlar.
(8) Fiziki haritalarda su ile ilgili detaylar hangi renk ile gösterilmektedir?
 • A) Siyah
 • B) Mavi
 • C) Yeşil
 • D) Kırmızı
(9) “Kendini tanıma penceresi”ne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.
 • B) Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.
 • C) Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.
 • D) Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.
(10) Otobüs, kamyon ve çekicilerin karayolu üzerinde arıza ve uzun süreli bırakılması halinde, normal hava şartlarında en az …………..net olarak görülebilecek şekilde …………….ebadında teknik şartlara uygun engel işaretinin konulması zorunludur. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • A) 100 metreden- 150x25 cm.
 • B) 150 metreden - 150x25 cm.
 • C) 100 metreden - 150x50 cm.
 • D) 150 metreden – 150x50 cm.
(11) Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır?
 • A) En soldaki şeridi sürekli işgal etmek.
 • B) Öndeki araca arkadan çarpmak.
 • C) Aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek.
 • D) Takip mesafesine uymamak.
(12) İlgili mevzuata göre karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami toplam ağırlığının en çok % kaçı kadar tartı toleransı tanınır?
 • A) % 2
 • B) % 5
 • C) % 10
 • D) % 12
(13) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Araç sürücüleri, şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemek zorundadırlar.
 • B) Araç sürücüleri, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmemek zorundadırlar.
 • C) Araç sürücüleri, gidişe ayrılan yol bölümünün en son şeridini sürekli işgal etmemek zorundadırlar.
 • D) İki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda, motosiklet, otomobil, kamyonet, minibüs ve otobüs dışındaki araçları sürenler, geçme ve dönme dışında en sol şeridi izlemek zorundadırlar.
(14) Hız ile sürücünün görüş açısı arasında nasıl bir ilişki vardır?
 • A) Hız arttıkça görüş açısı azalır.
 • B) Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.
 • C) Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.
 • D) Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.
(15) Servis freni bozuk araçları çeken araçlar saatte kaç kilometrenin üstünde bir hızla sürülemez?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
(16) Reaksiyon mesafesi aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
 • A) Sürücünün yorgun olup olmadığına.
 • B) Yol zemininin çamurlu olmasına.
 • C) Araç lastiklerinin yeniliğine.
 • D) Yolun eğimine.
(17) 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada 3 defadan fazla olmamak üzere en az kaç saate indirilebilir?
 • A) 8
 • B) 9
 • C) 10
 • D) 12
(18) Köprücük kemiği kırıklarında kazazedenin hangi bölgesi tespit edilir?
 • A) Göğüs
 • B) Omuz
 • C) Kol
 • D) Boyun
(19) Suni solunum sonucu tekrar nefes almaya başlayan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A) Hemen ayağa kaldırılır.
 • B) Yan yatış pozisyonu aldırılır.
 • C) Sırt üstü yatırılarak başı yükseltilir.
 • D) Yüz üstü artırılarak karın alt kısmı yükseltilir.
(20) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre kala şerit değiştirmek yasaktır?
 • A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
 • B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
 • C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
 • D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
(21) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A) 5 iş günü içinde
 • B) 8 iş günü içinde
 • C) 10 iş günü içinde
 • D) 30 iş günü içinde
(22) Aşağıdakilerden hangisi eşya/kargo taşımacılığı alanında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilere verilecek yetki belgesi türlerinden birisi değildir?
 • A) A türü yetki belgeleri
 • B) C türü yetki belgeleri
 • C) K türü yetki belgeleri
 • D) M türü yetki belgeleri
(23) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 1 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • B) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • C) Yükün aracın boyunu önden 2 metre, arkadan 2 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
 • D) Yükün aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 3 metre aşacak şekilde yüklenmesi yasaktır.
(24) Ortaya çıkan bir yangınla mücadele etmek için, araç sürücüsü toz dolu yangın söndürücüyü en doğru nasıl kullanmalıdır?
 • A) Toz huzmesi aracılığıyla yangının çıktığı yere yukarıdan müdahale etmelidir.
 • B) Alevlere daima ortadan dışarıya doğru müdahale etmelidir.
 • C) Yangının çıkış yerini rüzgâr yönünde, aşağıdan ve önden başlayarak söndürmelidir.
 • D) Küçük yangınlarda bile, güvenlik nedenlerinden ötürü yangın söndürücünün tamamı kullanılmalıdır.
(25) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney , sağ kenar çizgisi kuzey , sol kenar çizgisi batı
 • B) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi doğu, sol kenar çizgisi batı
 • C) Üst kenar çizgisi kuzey, alt kenar çizgisi doğu, sağ kenar çizgisi güney, sol kenar çizgisi batı
 • D) Üst kenar çizgisi doğu, alt kenar çizgisi güney, sağ kenar çizgisi batı , sol kenar çizgisi kuzey
(26) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) Kendini küçük hissedenler yaşam sorunlarıyla daha iyi baş edebilir.
 • B) Başka insanların kişi üzerindeki baskısı ve kişinin bunun etkisinde yaşaması başarısız bir yaşamı getirir.
 • C) Diğer insanların kişi üzerindeki baskısı kişiyi mutlu eder.
 • D) İnsan deprem, enflasyon gibi kendi kontrolünde olmayan unsurları kontrol etmeye çalışarak daha mutlu olur.
(27) Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) Ehliyetsiz traktör sürücüsüne arkadan çarpan sürücü kusursuzdur.
 • B) Kırmızı ışıkta veya yetkili memurun DUR işaretinde durmayan sürücü asli kusurludur.
 • C) Taşıma sınırının üstünde yük veya yolcu alan sürücü asli kusurludur.
 • D) İşaret vermeden veya verildiği anda şerit değiştiren sürücü asli kusurludur.
(28) Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde ve yerleşim birimleri dışında kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? Yerleşim yerleri içinde (metre) Yerleşim yerleri dışında (metre)
 • A) 5 100
 • B) 10 100
 • C) 15 150
 • D) 50 150
(29) Aşağıdakilerden hangisi aracın direksiyonunun zor dönmesinin nedenidir?
 • A) Lastiklerin havası olması gereken değerden azdır.
 • B) Lastiklerin havası olması gereken değerden fazladır.
 • C) Ön lastikler aşınmıştır.
 • D) Arka lastikler aşınmıştır.
(30) Aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu hangi mesafenin kontrolü için kullanılır?
 • A) Fren mesafesi
 • B) Duruş mesafesi
 • C) Takip mesafesi
 • D) İntikal mesafesi
(31) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 • A) Hız azaltmadan yola devam edilir.
 • B) Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.
 • C) Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.
 • D) Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.
(32) Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 • A) 5 saat
 • B) 6 saat
 • C) 11 saat
 • D) 24 saat
(33) Bir kazazedenin ambulansa bindiriliş yönü nasıl olmalıdır?
 • A) Ayaklar önde olacak şekilde.
 • B) Baş kısmı önde olacak şekilde.
 • C) Yaralanma durumuna göre değişir.
 • D) Yön önemli değildir.
(34) Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçların yüklü veya yüksüz azami yükseklikleri kaç metredir?
 • A) 4.00 m
 • B) 4.30 m
 • C) 4.50 m
 • D) 5.00 m
(35) Motor çalışma zamanına göre nasıl sınıflandırılır?
 • A) İki ve beş zamanlı
 • B) Bir ve dört zamanlı
 • C) Bir ve üç zamanlı
 • D) İki ve dört zamanlı
(36) Karlı yüzeylerde, hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar?
 • A) Geniş lastik
 • B) Dar lastik
 • C) Havası inik lastik
 • D) Hepsi
(37) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği etkileyen faktörlerdendir?
 • A) Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
 • B) Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
 • C) Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
 • D) Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.
(38) Kalp masajı ile suni solunumu yalnızca bir ilk yardımcı uygulamak zorunda kalırsa, sırasıyla yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) 15 kalp masajı – 2 suni solunum
 • B) 15 kalp mesajı – 1 suni solunum
 • C) 15 suni solunum – 2 kalp masajı
 • D) 15 suni solunum –1 kalp masajı
(39) Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır?
 • A) 30 dakika
 • B) 35 dakika
 • C) 45 dakika
 • D) 60 dakika
(40) Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?
 • A) 5
 • B) 8
 • C) 9
 • D) 11
(41) Motorlu araçlarda, şerit değiştirmelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Şerit değiştirmeden önce geçmek için işaret vermiş başka aracın olmaması gerekir.
 • B) Geçmek istenilen aracın başka bir aracı geçmek için işaret vermemiş olması gerekir.
 • C) Geçmek amacı ile girilecek şeritten gelen araçların güvenle geçişlerini beklemek gerekir.
 • D) İşaret verildiği anda aniden şerit değiştirmek gerekir.
(42) Araç sahipleri, satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren ………..içinde tescil yaptırmak üzere, hurdaya çıkarma halinde de çıkarılış tarihinden itibaren ……..içinde yetkili tescil kuruluşuna tescilin silinmesi için gerekli bilgi ve belgelerle yazılı olarak müracaat etmek zorundadırlar. Yukarıdaki boşluğu doldurunuz.
 • A) 1 ay - 3 ay
 • B) 3 ay - 1 ay
 • C) 3 ay - 2 ay
 • D) 2ay - 1 ay
(43) Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına kaç metrelik mesafe içinde parketmek yasaktır?
 • A) 5
 • B) 10
 • C) 15
 • D) 20
(44) İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
 • A) Hızını azaltarak yoluna devam etmek.
 • B) Selektör yaparak gelen aracı uyarmak.
 • C) Karşıdan gelen aracın durmasını beklemek.
 • D) Aracını sağ kenara yanaştırmak, gerektiğinde sağa yanaşarak durmak.
(45) Aşağıdakilerden hangisi uykusuz yola çıkan sürücünün gösterdiği davranışlardan biri değildir?
 • A) Tedirginlik
 • B) Algılama bozukluğu
 • C) Dikkatini toplayamama
 • D) Sinyal vererek şerit değiştirme
(46) Taşıma birimi üzerindeki turuncu renkli ikaz levhalarını açmaktan ve takmaktan kim sorumludur?
 • A) Güvenlik danışmanı
 • B) Yükleyen
 • C) Araç sürücüsü
 • D) Araç sahibi
(47) Aşağıdaki işaret hangi tehlikeyi belirtmektedir?
 • A) Su dolum istasyonunu
 • B) Gıda maddeleriyle birlikte yükleme yasağını
 • C) Çevre için tehlike oluşturan bir maddeyi
 • D) Zehirli bir katı maddeyi
(48) Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri aşağıdakilerden hangisine uymak zorundadır?
 • A) Zaman tarifesine
 • B) Ücret tarifesine
 • C) Taşıma güzergahına
 • D) Hepsi
(49) K1 yetki belgesi için başvuran gerçek kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az kaç ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır?
 • A) 30
 • B) 50
 • C) 75
 • D) 100
(50) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • B) Nakliyat Emtia Sigortası
 • C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
 • D) Tüpgaz Sorumluluk Sigortası
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44