17 Eylül 2011 SRC4 Sınavı

(1) Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir Şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) şağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Fiziki haritalarda yeryüzü Şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Taşıt Şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) ADR ye göre, aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi Sınıfa girmektedir ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) Aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki Şeritten geçilebilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) I - Araçların online 7x24 ve offline geçmişe yönelik takibini sağlar.
II - Araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
III - Personelin eğitilmesini sağlar.
IV–Araçlar için hız, bölge, dolaşım süresi, bekleme süresi gibi koşullar tanımlanmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri Seyyar özleme Sisteminin faydalarındandır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın