17 Eylül 2011 SRC4 Sınav Soruları
(1) Karayolları Trafik Yönetmeliği ne göre, yük taşımasında kullanılan ve azami ağırlığı 3.5 tonu aşan, ancak 12 tonu aşmayan motorlu araçlara ne ad verilir?
 • A) N1 sınıfı
 • B) N2 sınıfı
 • C) M1 sınıfı
 • D) M2 sınıfı
(2) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Sevk irsaliyesi
 • B) Taşıma senedi
 • C) Fatura
 • D) Taşıma sözleşmesi
(3) Taşıması yapılan eşyaların fatura ve konşimentoda yazılı miktarlarının detaylı bir Şekilde belirtilmesini teminen düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Mal faturası
 • B) Çeki listesi
 • C) CMR belgesi
 • D) Gümrük çıkış beyannamesi
(4) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Artvin/Sarp sınır kapısı - Gürcistan
 • B) Kırklareli/Dereköy sınır kapısı - Yunanistan
 • C) Gaziantep/Karkamış sınır kapısı - Irak
 • D) Hatay/Yayladağı sınır kapısı – İran
(5) Karayolu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
 • A) Kasko sigortasından
 • B) Mali sorumluluk sigortasından
 • C) Kaza sigortasından
 • D) Karayolu trafik garanti sigortası hesabından
(6) Yanan benzinin söndürülmesinde suyun kullanılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Benzinin su ve hava ile tehlikeli bir birleşim oluşturması.
 • B) Suyun buharlaşarak söndürme çalışmalarını önlemesi.
 • C) Benzinin sudan hafif olması ve suyun üstünde yüzerek yanmaya devam etmesi.
 • D) Suyun alevi görünmez yapması.
(7) Birleşik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aşamaz?
 • A) 60 saat
 • B) 70 saat
 • C) 80 saat
 • D) 90 saat
(8) Aşağıdakilerden hangisi sürücünün sahip olması gereken zihinsel ve psikomotor becerilerden birisi değildir?
 • A) Refleks
 • B) El ayak koordinasyonu
 • C) Karar verme muhakeme yeteneği
 • D) Başkalarına karşı yargı ve tutumlar
(9) İşaretleme reflektörü hangi araçlarda ve kaç adet bulundurulmalıdır?
 • A) Bütün motorlu ve motorsuz araçlarda 1 adet
 • B) Sadece motorlu araçlarda 1 adet
 • C) Özel otomobillerde 1 adet
 • D) Motosiklet ve motorlu bisiklet hariç, bütün motorlu araçlarda en az 2 adet
(10) Kavşaklarda ilk geçiş kuralları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • B) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • C) Trafik yoğunluğu bakımından kolları eşit olan kavşakta soldaki araç sürücüleri sağdaki araca geçiş hakkı vermek zorundadır.
 • D) Motorlu araç sürücüleri lastik tekerlekli traktör ile iş makinesine geçiş hakkı vermek zorundadır.
(11) şağıdakilerden hangisi bozuk amortisörün araç üzerindeki etkilerinden birisi değildir?
 • A) Direksiyon sertleşir
 • B) Fren zayıflar
 • C) Süspansiyon yumuşar
 • D) Motor titreşimli çalışır
(12) Ağır tonajlı taşıtların hafif tonajlı taşıtlara göre durma mesafeleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A) Aracın tonajı durma mesafesini etkilemez.
 • B) Daha kısa mesafede durur.
 • C) Daha uzun mesafede durur.
 • D) Diğer taşıtlar ile aynı mesafede durur.
(13) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 • A) Yarı oturuş pozisyonu
 • B) Sırtüstü yatış pozisyonu
 • C) Yan yatış pozisyonu
 • D) Yüzükoyun yatış pozisyonu
(14) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A) İnsan dışındaki canlılar ile özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekmez.
 • B) Yetki belgesi sahiplerinin taşımalarda kullanacağı taşıtların, ilgili mevzuatta belirtilen istiap haddi, ağırlık, boyut ve yüksekliklerine uygun olması zorunludur.
 • C) Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır.
 • D) Açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.
(15) Aşağıdakilerden hangisi kasko sigortalarında kesinlikle teminat dışında kalır?
 • A) Aracın çalınması.
 • B) Araçta taşıma sınırından fazla yük ve yolcu taşınması yüzünden meydana gelen zararlar.
 • C) Aracın yanması.
 • D) Aracın devrilmesi.
(16) Fiziki haritalarda yeryüzü Şekillerini daha belirgin gösterebilmek için yükselti basamakları renklerle ifade edilir. Buna göre yeşil renk hangi yükselti basamaklarını gösterir?
 • A) 0-500 m. arası yükseltileri
 • B) 500-1000 m. arası yükseltileri
 • C) 1000-1500 m. arası yükseltileri
 • D) 2000 m. ve üzeri yükseltileri
(17) Tehlikeli madde taşıyan sürücülerinin uyması gereken hız limitleri aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yeri içinde Yerleşim yeri dışında Otoyolda
 • A) 30 km. 50 km. 80 km.
 • B) 40 km. 60 km. 70 km.
 • C) 20 km. 40 km. 50 km.
 • D) 30 km. 50 km. 60 km.
(18) Bir kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak, olaylara onun bakış açısıyla bakması ve o kişinin duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?
 • A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
 • B) Empati yeteneği
 • C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
 • D) Yaratıcılık yeteneği
(19) Birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın/mesafenin kaç metreyi geçmemesi gerekir?
 • A) 3 metre
 • B) 4 metre
 • C) 5 metre
 • D) 6 metre
(20) Taşıt Şoförlerinin, araçlara ait takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir?
 • A) 15 gün
 • B) 1 ay
 • C) 3 ay
 • D) 6 ay
(21) Kavşaklara yaklaşırken kaç metre mesafe içinde şerit değiştirmek yasaktır?
 • A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
 • B) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
 • C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
 • D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.
(22) Aracın su dolu derin bir çukura girmesi nedeniyle, fren balatalarının ıslanması halinde frenin tutunma özelliğinin azaldığı durumlarda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
 • A) Fren balatalarının kuruması için beklenir.
 • B) Fren balatalarının kuruması için birkaç sefer kısa sürelerde hafifçe frene basılıp bırakılır.
 • C) Fren balatalarının kuruması için hız artırılır.
 • D) Fren balatalarının kuruması için hız azaltılır.
(23) Aşağıdakilerden hangisi araçlarda birinci derece güvenlik gereci değildir?
 • A) Hava yastığı
 • B) Aynalar
 • C) Işıklar
 • D) Lastikler
(24) Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde hayati tehlike söz konusudur?
 • A) Toplardamar kanaması
 • B) Atardamar kanaması
 • C) Kılcal damar kanaması
 • D) Kulak kanaması
(25) Kafasına darbe alan yaralıda aşağıdaki hallerden hangisi görülür?
 • A) Uyku hali
 • B) Konuşma bozukluğu
 • C) Bulantı-kusma
 • D) Hepsi
(26) Lastik basıncı ile kat edilen yol arasındaki bağlantı açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe azalır.
 • B) Lastik basıncı düştükçe kat edilen mesafe artar.
 • C) Lastik basıncı arttıkça kat edilen mesafe azalır.
 • D) Lastik basıcı ile kat edilen mesafe arasında bir bağlantı yoktur.
(27) Aşağıdaki haritalardan hangisi küçük ölçekli haritadır?
 • A) Ankara haritası
 • B) Türkiye haritası
 • C) Avrupa haritası
 • D) Dünya haritası
(28) C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az kaç birim özmal taşıtı olması şarttır?
 • A) 6
 • B) 8
 • C) 11
 • D) 12
(29) Aşağıdakilerden hangisi zorunlu sigorta çeşitlerinden birisi değildir?
 • A) Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
 • B) Nakliyat Emtia Sigortası
 • C) Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası
 • D) Tüp gaz Sorumluluk Sigortası
(30) Karayolu Taşıma Kanunu’na göre sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara ilişkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iş günü içerisinde ödemek zorundadır?
 • A) 5 iş günü içinde
 • B) 8 iş günü içinde
 • C) 10 iş günü içinde
 • D) 30 iş günü içinde
(31) ADR ye göre, aşağıda belirtilen tehlike etiketi hangi Sınıfa girmektedir ?
 • A) Patlayıcı maddeler ve patlayıcı madde içeren nesneler
 • B) Yanıcı sıvı maddeler
 • C) Farklı tehlikeleri olan maddeler
 • D) Organik peroksitler
(32) Hangi durumda bir kamyonun üzerinde bulunan ikaz levhası kapatılmalı veya kaldırılmalıdır?
 • A) Tehlikeyi tanımlayacak numara olmadığı zaman
 • B) Tehlikeli madde için UN numarası yok ise
 • C) Araçta tehlikeli madde bulunmuyorsa
 • D) Yakın bir mesafeye taşıma yapıldığı zaman
(33) Aşağıdakilerden hangisi araç takip sistemlerinin faydalarından değildir?
 • A) Araçların sürekli güvenliğini sağlar.
 • B) Araçların kaza yapmalarını engeller.
 • C) İş hacmini ve kalitesini yükseltir.
 • D) Zamandan ve yakıttan tasarruf sağlar.
(34) Aracın en az iki Şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir Şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • A) 7 saat
 • B) 8 saat
 • C) 10 saat
 • D) 12 saat
(35) Aşağıdakilerden hangisi hız körlüğünün sonucu değildir?
 • A) Nesneleri algılamanın zorlaşması
 • B) Yaya trafiğinin tehlikeye girmesi
 • C) Bakış alanının uzağa odaklanması
 • D) Araç ergonomisinde değişim
(36) Trafik kontrollerinde hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların yeri konusunda önceden sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara verilen ceza aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Hafif para cezası ve dört aydan altı aya kadar hafif hapis cezası
 • B) Ağır para cezası ve sekiz aya kadar hapis cezası
 • C) Sadece ağır para cezası
 • D) Sadece ağır hapis cezası
(37) Aşağıdaki durumların hangisinde araçların sağındaki Şeritten geçilebilir?
 • A) En sol şeridi işgal eden ve solunda geçiş şeridi bırakmayan hızlı araçların,
 • B) Orta şeritten giden ağır ve yüklü araçlarla özel amaçlı taşıtların,
 • C) Yavaş seyreden araçlar ile lastik tekerlekli traktörler ile motorsuz araçların,
 • D) Yolun ortasından giden tramvaylar ile görev icabı yolun solunda bulunan geçiş üstünlüğüne sahip araçların,
(38) Yan yana çizilmiş iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiştir?
 • A) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.
 • B) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
 • C) Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
 • D) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
(39) Arızalı aracın freni bozuk ise çeken aracın hızı saatte en fazla kaç kilometre olmalıdır?
 • A) 10
 • B) 15
 • C) 20
 • D) 25
(40) Motorlu araçlarda viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.
 • B) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
 • C) Merkez kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
 • D) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
(41) Kuru havada kullanılan aracın iki saniyede kat edeceği yol uzunluğu aşağıdakilerden hangisinin kontrolü için kullanılır?
 • A) Fren mesafesi
 • B) Duruş mesafesi
 • C) Takip mesafesi
 • D) İntikal mesafesi
(42) Aksine bir işaret bulunmadıkça, sürücülerin bölünmüş yolların hangi bölümüne girmesi yasaktır?
 • A) Karşı yönden gelen trafik için ayrılan bölüme girmek yasaktır.
 • B) Gidişe ayrılan kısmın en sol şeridine girmek yasaktır.
 • C) Gidişe ayrılan kısmın en sağ şeridine girmek yasaktır.
 • D) Gidişe ayrılan kısmın orta şeridine girmek yasaktır.
(43) Yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir?
 • A) 5 saat
 • B) 6 saat
 • C) 11 saat
 • D) 24 saat
(44) Aşağıdakilerden hangisi dikkati belirleyen uyarıcı etkenlerden birisi değildir?
 • A) Hareket
 • B) Şiddet
 • C) Öğrenme
 • D) Büyüklük
(45) Tehlikeli madde taşıyan araçların sürücüleri duraklama halinde diğer araçlarla aralarında kaç metrelik mesafe bulundurmak zorundadır?
 • A) 10
 • B) 20
 • C) 30
 • D) 40
(46) I - Araçların online 7x24 ve offline geçmişe yönelik takibini sağlar.
II - Araçların konumu hassas bir şekilde belirlenir.
III - Personelin eğitilmesini sağlar.
IV–Araçlar için hız, bölge, dolaşım süresi, bekleme süresi gibi koşullar tanımlanmasını sağlar.
Yukarıdakilerden hangileri Seyyar özleme Sisteminin faydalarındandır?
 • A) I-III-IV
 • B) I-II-III-IV
 • C) I-II-III
 • D) I-II-IV
(47) Sorumluluk sigortası tazminatına yol açan ve yurtiçinde meydana gelen olay, sigorta ettiren veya hak sahibi tarafından öğrenildiği tarihten itibaren kaç iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edilir?
 • A) 15
 • B) 30
 • C) 45
 • D) 60
(48) Aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların özelliklerindendir?
 • A) Geniş alanları gösterir.
 • B) Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 • C) Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.
 • D) Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür.
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği ne göre, aşağıdakilerden hangisi R1 yetki belgesi almak zorundadır?
 • A) Yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü yapacaklar.
 • B) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda acentelik yapacaklar.
 • C) Yurtiçi eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklar.
 • D) Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklar.
(50) Yaralanmalarda kanayan bölgeye verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
 • A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır.
 • B) Kalp ile aynı seviyede olması sağlanır.
 • C) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır
 • D) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır.
Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL
Telefonlar

( 0212 ) 503 25 25 - ( 0212 ) 551 04 44 - ( 0212 ) 551 04 44