17 Ekim 2015 SRC4 Sınav Soruları

(1) Basınçlı hava fren sisteminde fren devrelerinden herhangi biri devre dışı kaldığında, diğer devrelerin basınç kaybına uğramaması için hangi parça görev yapar?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(2) Rot ayarı bozuk olan bir araçta aşağıdaki durumlardan hangisi meydana gelir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(3) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre N2 sınıfı bir taşıt için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(4) Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir sürüş için yapılması gereken hareketlerden biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(5) Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(6) Arkaya doğru yüklenmiş araçlarda sürüş esnasında ne gibi sorunlar ile karşılaşır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(7) Harita yönleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(8) Aşağıda ölçekleri verilen haritalarda hangisinin ayrıntıyı gösterme gücü en fazladır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(9) Aşağıdaki haritalardan hangisi diğerlerine nazaran daha küçük ölçekli haritadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(10) Karayolları acil yardım servisinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(11) Araç takip sistemlerinden olan “kara kutu” sistemlerle aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(12) Uydudan yapılacak araç takip sistemleri ile aşağıdakilerden hangisi izlenemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(13) Yaralı araçtan çıkarılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(14) Trafik kazası geçirmiş bir yaralının araç içerisinden çıkarılmasında hangi uygulama tercih edilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(15) Bacak kemiği kırıklarında atel bulunmadığında aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(16) Solunum zorluğu olan kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(17) Bilinci açık göğüs ağrısı olan hasta/yaralı hangi pozisyonda sevk edilmelidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(18) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında “adli kusur” sebebi sayılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(19) Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sebebi sayılmaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(20) Sınır kapıları ile bu kapılardan çıkış yapılan ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(21) Römork takılmış bir araçta uygulanacak hız ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(22) Aşağıdakilerden hangisi arızalı bir aracı çekerken dikkat edilmesi gereken kurallardan biridir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(23) Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı işaret cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(24) Otobüs, kamyon ve çekicilerin arızalanması halinde, normal hava şartlarında en az .......... metreden net olarak görülebilecek şekilde ve ............. ebatta engel işaretinin konulması zorunludur. Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre yukarıdaki boşlukları doldurunuz
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(25) Seyir izi, fren izi ve kayma izinin toplamına ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(26) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre park etmenin yasak olduğu yer ve hallerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(27) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksine bir işaret yoksa geçiş önceliği sıralaması açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(28) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre görev süresinde belli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartıyla trafik kısıtlama ve yasaklarına bağlı olmamalarına ne denir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(29) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre çeken ve çekilen araçlar arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metreyi geçemez?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(30) Aşağıdakilerden hangisi motorlu araç kazalarının önlenmesi amacıyla sürücülerin alması gereken tedbirlerden birisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(31) Taşıma sözleşmesinin asli tarafları kimlerdir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(32) Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(33) Sigortalı aracı işletenlerin değişmesi halinde devreden kişi kaç gün içinde sigortaya durumu bildirmek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(34) ADR’ye göre “Paketleme Grubu III” aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir ?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(35) Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf numarasıdır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(36) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak ilk mola süresi en az kaç dakikadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(37) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(38) Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(39) Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(40) Aşağıdakilerden hangisi kazaya yatkın kişilik tiplerinden biri değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(41) Trafik kurallarına uymanın kendi sorumluluğu olduğunu kabul eden bir sürücünün hangi algısı yüksektir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(42) Aşağıdakilerden hangisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındadır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(43) Aşağıdakilerden hangisi taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(44) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi “bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısı ”nı ifade eder?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(45) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yurtiçi ve il içi kargo işletmeciliği yapacaklara hangi tür yetki belgesi verilir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(46) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K3 Yetki Belgesi sahipleri en fazla kaç adet taşıtı sözleşmeli olarak çalıştırabilirler?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(47) Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre L1, M1 ve M2 türü yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı nedir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(48) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(49) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, aşağıdakilerden hangisi taşıma işlerinde istihdam edilenlerin hakları ve sorumlulukları arasında değildir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
(50) Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre, yurt içi taşımalarda, gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini gösteren gönderenin beyanına dayanan belge aşağıdakilerden hangisidir?
 • A)
 • B)
 • C)
 • D)

Aydın Sarı Src Kursu - Aydın Sarı Psikoteknik Merkezi
Şirinevler Meydanı Meriç sk. Halis Ahmet İş Merkezi no:6 Şirinevler-Bahçelievler İSTANBUL

Telefonlar

4443021 - 05517312323

Bize Ulaşın